Τα πεδία Ζονάγκα και Κάκαβο στη διεθνή βάση δεδομένων

Τα 2 νέα αναρριχητικά πεδία Ζονάγκα και Κάκαβο, εισάγονται στη διεθνή βάση δεδομένων-ιστοτόπου: https://27crags.com/crags/agios-petros-greece/routelist  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΤα πεδία Ζονάγκα και Κάκαβο στη διεθνή βάση δεδομένων